Üretİm ve montaj hattı

Üretİm ve montaj hattı.Üretim ve montaj hattı

Alp Mühendislik, tek kaynaktan anahtar teslim üretim ve montaj hattı projeleri sunmaktadır. Proje yöneticilerimiz, tüm paydaşlar arasındaki iletişimi sağlayarak, projeleri kalite, kapsam, zaman ve maliyet unsurları ile ilgili ihtiyaçları ve talepleri bir araya getirip projeyi tüm yönleriyle yönetmektedir. Üretim ve montaj hattı projeleri 2 ana gruba ayrılmaktadır.

Anahtar teslim "Üretim ve Montaj Hatları"

Mevcut hatlarda "Modernizasyon" ve "Verimlilik Artırma" projeleri

Ne sunuyoruz?

 • Prosese özel proje.
 • Tek kaynaktan çözüm; tasarım, üretim, yazılım, montaj, devreye alma için tek adres.
 • Kapsamlı mühendislik çalışması.
 • Deneyimli proje ekibi.
 • Etkin proje yönetimi.
 • Tek noktadan iletişim; proje ve tüm paydaşlar arasındaki iletişimi proje yöneticisi sağlar.
 • Global çapta uygulama ve destek.
 • Proje kapsamında sunulan hizmetler

  Konsept çalışması: Müşterilerimizin prosesine özel üretim veya montaj hattı talep ettiği durumlarda, bir proje ekibi oluşturularak fikir, deneyim ve bilgi alışverişi yapılır. Proje kapsamı belirlendikten sonra, proje geliştirme ekibi konsept çalışmayı müşteriye sunar.

  Planlama: Kapsam, maliyet, kalite ve proje zamanlaması konularını ayrıntılandırılır. Bu süreçte proje yönetim planı geliştirilir ve müşteri ile paylaşılır.

  Detaylı tasarım & Analiz: Konsept üzerinde uzlaşmaya varıldıktan ve tasarım onayı alındıktan sonra, detaylı tasarım çalışmaları başlar. Tasarım ekibi bu aşamada, detaylı çizimler, simülasyon, analiz çalışmalarını tamamlar. Bu süreçte karşımıza çıkan problemleri tanımlama, problemin çözümüne dönük alternatiflere ulaşmada, görselleştirmede ve değerlendirmede sistematik bir teknik olan TRIZ (Yaratıcı problem çözme teorisi) yöntemi kullanılır. Yine bu aşamada SMED yöntemi ile hızlı model değişimi için uygun hat tasarımı yapılır. Tasarım onayı müşteriden alındıktan sonra imalat süreci başlar.

  Dokümantasyon: Makine/Sisteme ait kullanım kılavuzu proje kapanış toplantısından önce hazırlanarak, müşteriye basılı şekilde teslim edilir.

  Eğitim: Projenin müşteri sahasında kurulumu ve testleri tamamlandıktan sonra; makine/sistem kullanımı, bakım ve arızalara müdahale eğitimi tarafımızdan verilir.

  Servis & Bakım: Garanti süresi içinde arızalara firmamız tarafından 24 saat içerisinde müdahale edilir. Bakım, iş tesliminde firmamız tarafından hazırlanarak kullanım kılavuzunda tarif edilen şekilde müşteri tarafından yapılır. Garanti süresi bitiminde alıcı talep ederse ayrıca yapılacak “Servis ve Bakım Anlaşması” kapsamında firmamız hizmet vermeye devam eder.